Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Top Stylist

Shota Tanaka

Kazuya Fujita

SHIHO


Stylist

Le Minh Vu

Nguyễn Thị Trang

Võ Thi Bích Trâm


Jr. stylist

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Huỳnh Trúc Giang

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Lê Thị Bích Nhi


Assistant

Tieu Minh

Thuy Nga

Huyen Trang

Ngoc Diep

Quynh Nga


Beauty coordinator

Hồ Thị Thảo Ly


Eyelist

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang