Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Top Stylist

Shota Tanaka

Saiko Ueno


Jr. stylist

Phạm Thanh Hằng

Nguyễn Thị Trang

Ngọc Bích

Mã Nguyệt Ánh


Assistant

Kazuya Fujita

Võ Thi Bích Trâm

Phan Phạm Thuý Quyên

Đặng Mỹ Linh

Huỳnh Trúc Giang

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bùi Thị Thanh Tuyền

Lê thị bích nhi


Beauty coordinator

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang

Hồ Thị Thảo Ly


Top